Gränsen mellan personlig assistans, egenvård och sjukvårdande insatser (digitalt)

I juni röstade riksdagen igenom lagförslaget som både ska tydliggöra egenvårdsbegreppet och dess-utom skapa ett nytt grundläggande behov med medicinsk karaktär och ge en uppmaning till vården att skapa möjlighet för personer med både omfattande funktionsnedsättning och vårdbehov att få vårdbehovet tillgodosett av anordnaren. Men vad kommer att krävas för att det ska bli möjligt? Och vad innebär den nya egenvårdslagen i praktiken?

Den 17 oktober ska IfA och ABH Utbildning och Rådgivning tillsammans med föreläsare försöka bringa ordning i de nya lagreglerna. Lagen börjar inte gälla förrän den 1 januari 2023 men den som tänker bli vårdgivare för att ge sina uppdragsgivare möjlighet att använda dem för hela sitt behov behöver se över det arbetet snarast.

Ur programmet:

• Måste man vara vårdgivare nu – vad säger lagar och regler?

• Vad kan egenvårdslagen komma att innebära för assistansberättigade?

• När behöver man en MAS och/eller en MAR?

• Krav på Vårdgivare

Föreläsare är bl a Christian Benson, jurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB och Sophie Karlsson, ordförande för IfA.  Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning är moderator.

Välkommen med din anmälan! 

 

Pris: 3375 kr * inkl moms 

Datum:  Måndag 17 oktober  2022

Tid: Kl 10:00 - 15:00 (mötesrummet öppnar kl 9.45)

Plats: Digitalt via Zoom Meeting. Länk för deltagande kommer att skickas ut till alla anmälda dagen före utbildningen. För att kunna delta behöver du ha tillgång till en smartphone, dator/laptop eller surfplatta med internetuppkoppling.

* 10 % rabatt för IfA Supporter, 10 % för anordnare som ingår i GG (rabatten kan endast nyttjas en gång).