Genomförandeplan

Workshop

Genomgång av vad som bör finnas med i en genomförandeplan, diskussion kring innehåll, skrivningar och övningar i framtagandet av en genomförandeplan med eller utan den assistansberättigades medverkan.

Att arbeta med genomförandeplaner tillsammans med den assistansberättigade är ett sätt att arbeta med kvalitet utifrån den assistansberättigades perspektiv där möjligheten till självbestämmande stärks.  Den del av LSS-dokumentationen som visar hur anordnaren och den assistansberättigade kommit överens om att uppdraget ska genomföras (genomförandeplanen) bör bl a innehålla:

  • Uppgiftsfördelning
  • Särskild uppgiftsfördelningför barn/personer med nedsatt autonomi där barnets synpunkter tas tillvara
  • Den assistansberättigades önskemål om stöd i kontakt med myndigheter rörande assistansen samt eventuella fullmakter
  • Den assistansberättigades önskemål om hur den dagliga assistansen ska genomföras

Under vår workshop kommer vi informera om fler punkter som genomförandeplanen bör innehålla och ni kommer ges möjlighet att förbättra de planer som ni redan har börjat att arbeta med. Om ni vill kan ni därför ta med er exempel på genomförandeplaner som ni redan nu arbetar med.

Workshopen varar mellan klockan  10-15  med avbrott för lunch mellan klockan 12-13

Välkomna!

Datum: Fredag 20 september 2019

Tid: kl 10-15

Plats: Sensus Möte, Klara Kyrkogata 1, Stockholm (nära centralstationen)

Pris: 2500 kr inkl moms