Extra årsmöte

IfA kallar till extra årsmöte torsdagen den 21 november 2019 med anledning av stadgeändringar samt fyllnadsval.

Hallå medlem! Var med och förbättra tillsammans med oss!

Extra årsmöte torsdagen den 21 november 2019 med anledning av stadgeändringar samt fyllnadsval.

Tid:  kl 16.30

Plats: Hotell Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, Stockholm

För IfA är det viktigt att kunna påverka den personliga assistansen genom att ha kontakt med assistansanordnare och därför håller IfA på med spännande förändringar gällande IfAs nätverk för assistansanordnare och detta föranleder att vissa förändringar behöver göras i stadgarna.

Även ett par andra ändringar av stadgarna behövs för att uppgradera stadgarna till dagens förutsättningar. Handlingar är utskickade till alla medlemmar som har e:post.

Dessutom behöver IfA göra ett fyllnadsval av en styrelseledamot.  Är du eller någon du känner den person valberedningen söker till styrelsen? Vill du jobba för en förbättrad personlig assistans och engagera dig i IfA:s styrelse? Kontakta valberedningen, Björn Häll Kellerman, e:post: bjhk89@remove-this.hotmail.remove-this.com

I samband med det extra årsmötet håller vi även medlemsmöte. Vi tänkte ta upp remissen om förändringen kring grundläggande behov och skulle vilja ha dina synpunkter. Vad tycker du om grundläggande behov och vilken förändring vill du se? Kanske har du andra saker som du vill att vi tar upp på medlemsmötet? Dina åsikter är viktiga för oss. Låt oss veta. Kontakta IfAs kansli via mail info@remove-this.intressegruppen.remove-this.info.