Basutbildning för personliga assistenter - nya datum inom kort

För att hålla en hög kvalitet på den personliga assistansen bör samtliga personliga assistenter få en grundutbildning kring lagens intentioner, rättigheter och skyldigheter för den assistansberättigade, assistansanordnaren och för dem själva.

Med LSS intentioner som ledstjärna, där självbestämmande, personlig integritet och valfrihet utgör grunden för hur personlig assistans utformas, erbjuder IfA en Basutbildning för personliga assistenter.

Om utbildningen:

  • LSS betydelse
  • Rättigheter via FN's konventioner
  • Vem bestämmer? Den personliga assistentens roll
  • Tystnadsplikt samt de undantag som finns att frångå den
  • Arbetsmiljö
  • Dokumentation - vem dokumenterar vad?

Pris: 3.450 kr inkl moms