Basutbildning för Assistansanordnare - Göteborg

Inklusive IfAs Vägledningsbok - prenumeration för år 2020

Välkommen till IfAs Basutbildning för assistansanordnare som speciellt vänder sig till dig som är verksamhetsledare i assistansverksamhet, administrativ personal samt egna arbetsgivare och naturligtvis andra som är intresserade av att få grunderna i vad man behöver tänka på när man ska bedriva personlig assistans.

Utbildningen är utformad efter Vägledningsboken, som även ingår som kursmaterial.

Force majeure: Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför IfAs kontroll. 

Om utbildningen:

  • Uppdraget som assistansanordnare
  • Uppdraget som arbetsgivare
  • Dokumentation enligt LSS
  • Kvalitetsledningssystem- Vad är det?
  • Vad är kostnaderna för personlig assistans
  • Redovisning till den assistansberättigade
  • Arbetsmiljö
  • Tystnadsplikten inom den personliga assistansen och dess undantag inklusive rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah
  • Arbetstider och Försäkringskassans kontroller

Pris/deltagare: 7.750 kr inkl moms

Ort: Göteborg, Gårda Konferens, Johan På Gårdas gata 5A, 412 50 Göteborg, Sverige Vägbeskrivning, klicka här

Program

(preliminärt - kan komma i annan ordning)

Basutbildning för Assistansanordnare

Dag 1
09:00 - 09:30 Kaffe, smörgås och inskrivning

09:30 – 09:45 Olika begrepp samt beskrivning av hur man arbetar med Vägledningsboken

09:45 - 10:45 Uppdraget som assistansanordnare Hur tillförsäkras den assistansberättigade det självbestämmande och den valfrihet som han eller hon önskar? Och vad gör man om det händer något som förändrar möjligheten till självbestämmande? Sophie Karlsson går igenom ett förslag till tillvägagångssätt samt vad som bör vara klargjort i avtal mellan dig som assistansanordnare i förhållande till uppdragsgivaren innan uppdraget påbörjas.

10:45 - 11:00 Paus

11:00 - 12:00 Uppdraget som arbetsgivare Vad innebär arbetsgivaransvaret för dig som assistansanordnare.

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:30 Dokumentation Vad ska du dokumentera av det som händer i assistansen och var ska dokumentationen förvaras? Vi redogör för lagens krav på dig som anordnare. Grupparbete kring dokumentation samt genomgång

14:30 - 15:00 Kaffe och kaka

15:00 – 16:00 Tystnadsplikten inom personlig assistans och dess undantag inklusive rapporteringsskyldighet. Vi talar om assistenternas tystnadsplikt och ditt ansvar som anordnare att informera assistenterna om både det och den rapporteringsskyldighet som alla anställda inom assistansverksamheter har.
 

Dag 2

09:00 - 10:00 Vad är kostnader för personlig assistans? Genomgång och diskussion kring frågor om vad som är assistansomkostnader och personalkostnader.

10:00 - 10:30 Kaffe och smörgås

10:30 - 11:00 Redovisning till den assistansberättigade Vi visar hur assistansanordnaren på ett enkelt sätt kan redovisa timmar och assistansomkostnader till den assistansberättigade.

11:00 - 12:00 Arbetsmiljö Vad är arbetsmiljö för personliga assistenter och vad har du som anordnare för ansvar gentemot de anställda? Vad behöver du arbeta med i dokumentationsväg när det gäller arbetsmiljöfrågor?

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:00 Kvalitetsledningssystem – vad är det?
Vi går igenom grunderna för att kunna börja skapa ett kvalitetsledningssystem för verksamheten.

14:00 – 14:45 Frågestund

14:45 - 15:15 Kaffe och kaka

15:15 - 16:00 Arbetstider och Försäkringskassans kontroller En kort genomgång av de viktigaste reglerna kring hur mycket en personlig assistent får arbeta och hur samt när Försäkringskassan går in och kontrollerar.

16:00 Avslutning