Att överklaga ett beslut

Vad gäller?

Vi går igenom formalian kring överklagan samt tar upp ett antal exempel på vad man särskilt behöver tänka på när det gäller grundläggande behov, olika uttryck, tidsaspekter samt domar som kan vara till nytta.

Kursledare: Sophie Karlsson

Datum: måndag 3 juni 2019

Tid: kl 9.30-15.00

Preliminärt program

09,30 - 10,00    Grundläggande behov 2019

10,00 - 11,00    Omprövningsregler av beslut om personlig assistans

11,00 - 11,10      Bensträckarpaus

11,10 - 12,00     Vanliga skäl till avslag på ansökan om personlig assistans

12,00 - 13,00    Lunch

13,00 - 14,00    Hur ska överklagan formellt se ut och vilka tidsgränser måste man hålla

14,00 - 14,10     Bensträckarpaus

14,10 - 15,00     Viktiga domslut att ta hänsyn till

15,00                 Avslutning

Pris: 2500 kr inkl moms

Plats: Sensus Möte, Klara Kyrkogata 1, Stockholm (nära centralstationen)