Att överklaga ett beslut - via Teams

Tillfälligt utökat behov och förändrade förhållanden - Vad gäller?

En digital kurs via Teams med IfAs ordförande och jurist, Sophie Karlsson

Sophie Karlsson går igenom formalian kring överklagan samt tar upp ett antal exempel på vad man särskilt behöver tänka på när det gäller grundläggande behov, olika uttryck, tidsaspekter samt domar som kan vara till nytta. Deltagarna får även ta del av en mall för överklagan från IfAs Vägledningsbok.

Utbildningen genomförs via  Microsoft Teams varför deltagare behöver ha tillgång till dator, padda eller mobiltelefon där de har tillgång till internet. Du bör även ha tillgång till högtalare, mikrofon och kamera på din enhet.

Vi har delat upp utbildningen i ett förmiddags- och ett eftermiddagsblock så att du får en paus i mitten med möjlighet att äta lunch mm.

Förmiddagsblocket varar mellan kl 10:00 12:00 med en paus i mitten.

Eftermiddagsblocket varar mellan kl 13:00 - 15:00 med en paus i mitten.

Datum: måndag 5 oktober 2020

 

Preliminärt program

10,00 - 12:00     Grundläggande behov 2019

                           Omprövningsregler av beslut om personlig assistans

                           Vanliga skäl till avslag på ansökan om personlig assistans

12,00 - 13,00    Lunch

13,00 - 15,00    Hur ska överklagan formellt se ut och vilka tidsgränser måste man hålla

                         Viktiga domslut att ta hänsyn till

 

Pris: 1350 kr inkl moms