Assistansekonomi

Som assistansanordnare är det nödvändigt att känna till spelreglerna för ekonomin inom assistansersättningen. IfA erbjuder en grundutbildning (uppdelat på 2 halvdagar) för att du ska kunna förstå de särskilda regler som assistansersättning innebär för verksamheter som bedriver personlig assistans.

 

Föreläsare: Daniel Wahlberg, Saga Budget och IfA-specialist ekonomi.

Program Dag 1 - Onsdag 21 april Kl 13.00 - 15. 30

  •  Vad gäller för regler idag – vad kan väntas i morgon? 
  •  Intäkter av assistansersättning

Vilka timmar ska redovisas till Försäkringskassan? Hur hanterar man förhöjd assistansersättning? Vad ska redovisas för att få sjuklön? Vilka regler gäller när det är ett LSS-beslut?

Program Dag 2 - Torsdag 22 april kl 13.00 -15.30

  •  Att bokföra assistansersättning

Vad innebär det att alla inventarier är anordnarens? Avtal? Vad händer när brukaren slutar i verksamheten? Kan brukaren få med sig ”sin” dator? Vad är assistansomkostnader, personalkostnader respektive arbetsmiljökostnader?

  • Vad är kostnader för assistans?

Anordnarens pengar - brukarens rättighet. Budget, uppföljning och resultat. Vad är avdragsgilla kostnader och icke avdragsgilla kostnader? Vad är brukarens privata kostnader och vad är merkostnader för att man har personlig assistans? Genomgång av vad Försäkringskassan och Skatteverket säger gällande t ex resa, utbildning och assistansomkostnader.

 

Pris: 2249 kr inkl moms*

Datum: Onsdag - torsdag 21-22 april 2021

Tid: 13:00 - 15:30

Plats: Digitalt. Länk för deltagamde kommer att skickas ut till de anmälda i bekräftelse samt med påminnelse dagen före kursdatum. För att kunna delta behöver du ha tillgång till en smartphone, dator/laptop eller surfplatta med internetuppkoppling.

 *Assistansberättigade medlemmar samt assistansanordnare som ingår i vårt nätverk IfA Supporter har 10 % rabatt på utbildningen.