Assistansekonomi

Som assistansanordnare är det nödvändigt att känna till spelreglerna för ekonomin inom assistansersättningen. IfA erbjuder en grundutbildning för att du ska kunna förstå de särskilda regler som assistansersättning innebär för verksamheter som bedriver personlig assistans. Föreläsare: Daniel Wahlberg, Saga Budget och IfA-specialist ekonomi.

Program – Assistansekonomi 7 maj 2020

09:00 - 09:30 - Inskrivning samt förmiddagskaffe & smörgås

09:30 – 10:55  Vad gäller för regler idag – vad kan väntas i morgon? 

10:55 – 11:05 Paus

11:05 – 12:00  Intäkter av assistansersättning

Vilka timmar ska redovisas till Försäkringskassan? Hur hanterar man förhöjd assistansersättning? Vad ska redovisas för att få sjuklön? Vilka regler gäller när det är ett LSS-beslut?

12:00 – 13:00  Lunch

13:00 – 14:15  Att bokföra assistansersättning

Vad innebär det att alla inventarier är anordnarens? Avtal? Vad händer när brukaren slutar i verksamheten? Kan brukaren få med sig ”sin” dator? Vad är assistansomkostnader, personalkostnader respektive arbetsmiljökostnader?

14:15 Kaffepaus

14:45 – 16:30  Vad är kostnader för assistans?

Anordnarens pengar - brukarens rättighet. Budget, uppföljning och resultat. Vad är avdragsgilla kostnader och icke avdragsgilla kostnader? Vad är brukarens privata kostnader och vad är merkostnader för att man har personlig assistans? Genomgång av vad Försäkringskassan och Skatteverket säger gällande t ex resa, utbildning och assistansomkostnader.

16:30 Avslutning

 

Datum: Torsdag 7 maj 2020

Tid: 09:00-16:30

Plats: Sensus Möte, Klara Kyrkogata 1, Stockholm (nära centralstationen)

Pris: 4900 kr inkl moms ( Medlemmar och AR-anordnare 10 % rabatt)

 

Force majeure: Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför IfAs kontroll.