Arbetsmiljöutbildning för personliga assistenter

Vad är arbetsmiljö för personliga assistenter? Är SAM och OSA en maträtt delad i två delar eller kan det vara ett steg på vägen mot att anordna Professionell personlig assistans där de personliga assistenternas arbetsmiljö och assistansanvändarens personliga assistans fungerar tillsammans?

SAM-arbete är en förkortning av Systematiskt Arbetsmiljöarbete men också en förutsättning för en god arbetsmiljö och en fungerande personlig assistans. Vi behöver samarbeta för att få det att fungera. Arbetsmiljöverket har sedan några år även tagit fram föreskriften Organisatoriska och social arbesmiljö (SOSFS 2015:4), som tillsammans med föreskriften för Systematiskt arbetsmiljöarbete utgör ryggraden för arbetsgivarens och arbetetstagarnas rättigheter och skyldigheter i arbetslivet.

Vi erbjuder nu en utbildning i arbetsmiljö för personliga assistenter där vi under en dag ger de personliga assistenterna kunskap kring arbetsmiiljölagstiftningen och deras del av samarbetet.

Lilly Key är kursansvarig och vi träffas på Sensus möte mitt i Stockholm.

"Välkommen till oss på Sensus Möte, en ljus konferensmiljö med utsikt över Klara kyrka. Vi finns högst upp i Copper Building i hjärtat av Stockholm. Endast två minuter från Centralstationen och T-Centralen".

Pris: 3.450 kronor inkl. moms (lunch och fika ingår)

 

Preliminärt Program onsdag 28 april 2020

09:30 - 10:30 Vad är arbetsmiljö för personliga assistenter

10:30 - 10:50 Fikapaus

10:50 - 12:00 Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • SAM-hjulet
 • Arbetsolyckor
 • Tillbud
 • Arbetsmiljö - Livsmiljö

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:00 Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Krav i arbetet
 • Kränkande särbehandling
 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Organisatorisk arbetsmiljö
 • Resurser för arbetet
 • Social arbetsmiljö

14:00 - 14:30 Hälsofrämjande åtgärder

14:30 - 14:50 Fikapaus

14:50 - 16:00 Friskfaktorer

 • Ledarskap
 • Tydliga mål
 • Delaktighet
 • Autonomi
 • Positivt Socialt klimat
 • Fortbildning
 • Belöningssystem
 • Balans arbete – fritid
 • Anställningstrygghet
 • Kommunikation

 

Datum: Tisdag 28 april 2020

Tid: 09:30-16:00

Plats: Sensus Möte, Klara Kyrkogata 1, Stockholm (nära centralstationen)

Pris: 3450 kr inkl moms ( Medlemmar och AR-anordnare 10 % rabatt)

Begränsat antal platser - först till kvarn!

Force majeure: Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför IfAs kontroll. 

 

Varmt välkomna!