Arbetsmiljö inom personlig assistans - Umeå

En utbildning för dig som är ägare eller ingår i ledningen i en personlig assistansverksamhet. Utbildningen kommer att ge dig/er kunskaper kring verksamhetens arbetsmiljöansvar för samtliga anställda.

Utbildningen innebär självstudier på hemmaplan med inläsningsfrågor, hemuppgifter och tre obligatoriska träffar (en var fjärde vecka) i Umeå. Utbildningen kommer att ge dig/er kunskaper kring verksamhetens arbetsmiljöansvar för samtliga anställda. Vi kommer att gå igenom den bakomliggande lagstiftningen, föreskrifter, få en helhetssyn genom det Systematiska arbetsmiljöarbetet och särskilt beakta den Sociala och organisatoriska arbetsmiljön. IfAs Vägledningsbok i pappersformat ingår som kursmaterial. Övrig kurslitteratur informeras om i samband med anmälan.

Antal deltagare är begränsat: minst 4 deltagare, maximalt 10 deltagare

Pris 7 500 kronor/person inklusive moms (i priset ingår kurslitteratur, fika, lunch, lokal för 3 tillfällen)

10 % rabatt för IfAs assistansberättigade medlemmar eller IfA-godkända verksamheter. Rabatterna går inte att kombinera.

Preliminära datum för de obligatoriska träffarna i Umeå:  2/4, 30/4 och 24/5

Klockslag för träffarna är planerat till 10.00 – 15.00

IfA kan erbjuda ovanstående utbildningserbjudande som verksamhetsförlagd utbildning. Vi kommer då att genomföra utbildningen med samma innehåll hos er i den lokal som ni tillhandahåller. Datum för de obligatoriska träffarna kommer vi överens om med den enskilda verksamheten.

Pris 25 000 kronor/obligatorisk träff med upp till 10 deltagare (kostnad för resa och ev logi för föreläsare tillkommer)