Utbildningar och aktuella möten

Utbildningar för dig som vill kunna mer om personlig assistans

Gå på IfAs utbildningar! Assistansanordnare, assistansberättigad, företrädare, anhörig, personlig assistent och övriga intresserade. Vi höjer din kunskap om personlig assistans! Vår utgångspunkt är LSS och dess intentioner, självbestämmande, personlig integritet och valfrihet. 

10 % rabatt på samtliga utbildningar via IfA för assistansberättigade medlemmar (eller företräds av legal företrädare) och IfA AR. Ange vid anmälan under "information till IfA"

Vi ses på en IfA-utbildning!

På gång

Vi kommer till dig!  Verksamhetsförlagda utbildningar via IfA

Vi kommer till dig! Verksamhetsförlagda utbildningar via IfA

Behöver din verksamhet utbilda eller fortbilda administratörer, assistansberättigade, gode män och/eller personliga assistenter. Du vet väl om att det går att beställa en verksamhetsbelagd utbildning via IfA.

Rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom LSS - Kristianstad

Rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom LSS - Kristianstad

Kristianstad

Via denna utbildning får du/ni kunskaper kring verksamhetens och den enskilde assistansberättigades rättigheter, skyldigheter och möjligheter enligt LSS, SoL, Förvaltningslagen med flera lagstiftningar.

Rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom LSS och Arbetsmiljö i Stockholm

Rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom LSS och Arbetsmiljö i Stockholm

Stockholm

Via denna utbildning får du/ni kunskaper kring verksamhetens och den enskilde assistansberättigades rättigheter, skyldigheter och möjligheter enligt LSS, SoL, Förvaltningslagen med flera lagstiftningar.

Arbetsmiljö inom personlig assistans - Kristianstad

Arbetsmiljö inom personlig assistans - Kristianstad

Kristianstad

En utbildning för dig som är ägare eller ingår i ledningen i en personlig assistansverksamhet. Utbildningen kommer att ge dig/er kunskaper kring verksamhetens arbetsmiljöansvar för samtliga anställda.

Basutbildning för Assistansanordnare - Sollentuna

Basutbildning för Assistansanordnare - Sollentuna

Inklusive IfAs Vägledningsbok - prenumeration för år 2020

Nätverksträff Jurister

Nätverksträff Jurister

Stockholm

TEMA: Behovsbedömning – hur får vi det att fungera IRL?

IfA Rådsmöte och Debattforum (2 dagar)

IfA Rådsmöte och Debattforum (2 dagar)

Rålambshovsleden 50, 112 19, Courtyard by Marriott Stockholm

IfA arbetar för att förbättra den personliga assistansen!

IfA Rådsmöte och Debattforum har alltsedan 1994 varit en konferens där den personliga assistansen belysts och debatterats från alla håll. Vi erbjuder omvärldsbevakning, nyheter och fortbildning för alla inom den personliga assistansen.