Information om IfAs utbildningar våren 2020

Beslut fattat gällande IRL-utbildningar våren 2020

IfA har, idag den 16 mars, beslutat att ställa in planerade utbildningar under våren enligt nedanstående program.

Vi kommer som planerat erbjuda den digitala utbildningsplattformen SYNKA från och med den 4 maj och det kan komma även fler digitala erbjudanden. Inom kort hoppas vi även kunna presentera höstens program då vi hoppas på att läget har stabiliserat sig vad gäller Corona.

IfA arbetar vidare med vårt påverkansarbete och finns även tillgängliga för våra enskilda medlemmar och nätverksanslutna assistansanordnare för att ge råd och stöd i frågor som rör den personliga assistansen och den uppkomna situationen med Corona-viruset.

Ni kan kontakta oss via telefon 044-12 00 80 eller skicka e-postmeddelande till info@intressegruppen,info

Med vänliga hälsningar

IfA

På gång

Synka- Här börjar professionell personlig assistans

Synka- Här börjar professionell personlig assistans

En ny digital utbildning som vänder sig till alla fyra uppdrag inom den personliga assistansen.

INSTÄLLD - Basutbildning för arbetsledare

INSTÄLLD - Basutbildning för arbetsledare

Stockholm

Har du ett uppdrag som arbetsledare inom personlig assistans och behöver en bas att stå på? IfAs Basutbildning ger dig kunskaper inom LSS, kvalitetskrav, dokumentation och schemaläggning mm

INSTÄLLD - IfA Rådsmöte och Debattforum (2 dagar)

INSTÄLLD - IfA Rådsmöte och Debattforum (2 dagar)

Hotell Quality Winn, Rudsjöterassen 3, 13640 Haninge

Den här gången sätter vi fokus på Professionell Personlig Assistans - vad är det? Lika viktigt för dig som assistansanvändare som assistansanordnare att ha koll på. Hur ser ditt uppdrag som assistansanvändare ut? Vad är ditt uppdrag som assistansanordnare?

Årsmöte - OBS! Platsen är ändrad som en följd av Corona-viruset, se nedan

Årsmöte - OBS! Platsen är ändrad som en följd av Corona-viruset, se nedan

Hotell Quality Winn, Rudsjöterassen 3, 13640 Haninge

IfA kallar till årsmöte torsdagen den 23 april

INSTÄLLD - Arbetsmiljöutbildning för personliga assistenter

INSTÄLLD - Arbetsmiljöutbildning för personliga assistenter

Stockholm

Vad är arbetsmiljö för personliga assistenter? Är SAM och OSA en maträtt delad i två delar eller kan det vara ett steg på vägen mot att anordna Professionell personlig assistans där de personliga assistenternas arbetsmiljö och assistansanvändarens personliga assistans fungerar tillsammans?

INSTÄLLD - Assistansekonomi

INSTÄLLD - Assistansekonomi

Stockholm

Som assistansanordnare är det nödvändigt att känna till spelreglerna för ekonomin inom assistansersättningen. IfA erbjuder en grundutbildning för att du ska kunna förstå de särskilda regler som assistansersättning innebär för verksamheter som bedriver personlig assistans. Föreläsare: Daniel Wahlberg, Saga Budget och IfA-specialist ekonomi.

INSTÄLLD - Basutbildning för Assistansanordnare - Göteborg

INSTÄLLD - Basutbildning för Assistansanordnare - Göteborg

Inklusive IfAs Vägledningsbok - prenumeration för år 2020