Instagram

Projekt IFOKUS

Projekt IFOKUS - Verktyg för ökad delaktighet och självbestämmande

För att uppnå kvalitet i assistansen för den enskilda måste assistansen utformas med hänsyn till personens vilja och önskemål. IfAs erfarenhet från många kontakter med både assistansanordnare, assistansberättigade, personliga assistenter och med anhöriga, vittnar om att det förutsätts mer stödinsatser vid anordningen av assistansen för personer med nedsatt autonomi.

IfA beviljades stöd från Allmänna Arvsfonden under åren 2014-2016 för att arbeta aktivt med att utveckla rätten till delaktighet och självbestämmande för vuxna assistansanvändare med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar.

Vi har tagit fram en verktyg, Ansvarsfördelningsverktyget som  kan vara ett möjligt sätt att öka medvetenheten om den assistansberättigades förmåga till självbestämmande och hur behovet av stöd ser ut hos legal företrädare, personliga assistenter och andra som finns runt den assistansberättigade.  

 

IfA har samarbetat med DART kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg  och de har tagit fram en bildstödspärm som är ett komplement till frågorna och kan användas tillsammans med samtalsmatta. Bilderna är gratis och finns att ladda ned 

Mer information om verktyget finns på IfAs hemsida, ansvarsfordelningsverktyget.se  

Har du frågor? Kontakta IfAs kansli