Instagram

Projekt EGENMAKT

Projekt Egenmakt

Nu startar projekt Egenmakt!

Som assistansberättigad är det oerhört mycket man behöver kunna och tänka på för att den personliga assistansen ska fungera bra. När assistansen beviljas har en plötsligt ett beslut, men saknar kanske vetskap om vad en ska göra härnäst.

Välja anordnare? Vilka är bra? Vad ska en fråga om?


Sedan ska assistansen komma igång och då kommer frågor om hur en rekryterar assistenter? Vilka assistenter vill jag ha? Vad ska jag fråga om?

Därefter kommer alla frågor som rör den dagliga assistansen. Hur är jag en bra arbetsledare? Hur instruerar jag assistenterna på ett bra sätt? När får en assistent jobba? Hur gör jag om det blir bråk eller om jag inte trivs med en assistent?

Frågorna är många och kunskapen är inget som en har per automatik, utan en behöver lära sig, ta till sig den på olika sätt och ibland kanske höra hur andra assistansberättigade gör och tänker. Det handlar om att både ha kunskap om regelverk och hur en får till ett bra samarbete med de personliga assistenterna.

Projekt Egenmakt kommer att arbeta med detta. Att stärka assistansberättigades kunskaper för att på så sätt möjliggöra personlig assistans med bra kvalitet och ett liv som fungerar som den assistansberättigade vill.

I samarbete med RBU, BOSSE Råd, Stöd och kunskapscenter ska IfA ta fram ett omfattande kunskapsmaterial för assistansberättigade, anhöriga och legala företrädare. Utifrån kunskapsmaterialet kommer studiecirklar och utbildningar att hållas runt om i landet. Försäkringskassan och Socialstyrelsen kommer att vara delaktiga i projektet som diskussionsparter vid framtagandet av utbildningsmaterialet. 

Projektet är 3-årigt och finansieras genom medel från Allmänna Arvsfonden.

 

Välkommen att höra av dig till IfA om du är intresserad av projektet! Tel 044-120080, info@remove-this.intressegruppen.info