Instagram

Projekt Bildsamt

Projekt Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

IfA är tillsammans med Autism och Asbergerföreningen i Göteborg, FUB Västra Götaland, gymnasiesärskolan i Alingsås, Barnhuset samverkande parter för projekt Bildsamt. Ett treårigt arvsfondsprojekt som drivs av DART (Kommunikations-dataresurscenter) i Göteborg.

Projektet påbörjades i februari 2016.

Syftet med projektet är att göra det möjligt för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning i behov av kommunikationsstöd att samtal om våld.

Ett exempel på kommunikationsstöd är att använda bilder under ett samtal för att underlätta förståelse och kommunikation.

På Bildsamts hemsida finns nu material som är gratis att ladda ned, instruktionsfilmer mm. 

Målet är att materialet ska spridas för att nå ut till många, både personer i behov av kommunikationsstöd och de personer som möter dem i sitt arbete däribland personliga assistenter.

Bildstödsmaterialet med fokus våld och utsatthet ska även finnas tillgängligt i den redan befintliga bildbanken på bildstod.se

Kontakta IfA om du vill veta mer, tel 044-120080, info@remove-this.intressegruppen.info

Upp

Följ projekt

Bildsamt har en informativ hemsida där du kan följa projektet men också få  tips, bilder mm, klicka här