Instagram

Personlig assistans

En viktig rättighet!

Personlig assistans har inneburit en mycket stor förändring för många personers liv. Det brukar ibland kallas för en frihetsreform, för det var först genom LSS-lagstiftningen som personer med omfattande funktionsnedsättning fick möjlighet att bestämma med vad man vill ha hjälp, på vilket sätt och av vem. Genom den personliga assistansen kan man leva sitt liv på det sätt som man själv vill.

 

Viktigt att tänka på vid omprövning av personlig assistans

 

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS utgör grunden för den personliga assistansen. LSS är en rättighetslag som trädde i kraft 1994. Personlig assistans är en av 10 rättigheter i den lagen.

Lagen har som målsättning att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att uppnå full delaktighet och jämlikhet och att man genom insatserna ska kunna leva som andra. Lagen säger att man har rätt till goda levnadsvillkor.

En beviljad insats ska utformas individuellt så att det passar just den personen och man ska ha självbestämmande och inflytande över insatsen.

 

LSS personkrets

För att ha rätt till personlig assistans måste man tillhöra personkretsen för LSS samt ha behov av hjälp med grundläggande behov. Personkretsen är uppdelad på tre olika grupper. Det är

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med förvärvad hjärnskada

3. Personer med varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte är förorsakad av normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara stor och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

 

Grundläggande behov

Om man tillhör personkretsen så måste man också ha behov av hjälp med grundläggande behov för att ha rätt till personlig assistans.

De grundläggande behoven enligt lagen är

- Personlig hygien (t ex duscha, gå på toaletten, tvätta sig)

- Måltider (att kunna äta mat)

- Att klä på och av sig

- Att kommunicera (prata med sin omgivning)

- Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Varje del innehåller en del juridiska ställningstaganden som inte är så lätta att förstå alla gånger. Vi råder dig att vända dig till oss om du undrar något kring den personliga assistansen.


Andra personliga behov

Om man har passerat ovan nämnda steg med personkrets och grundläggande behov så har man även rätt till personlig assistans för att kunna tillgodose sina andra personliga behov. Det är allt annat som man kan behöva hjälp med, t ex hushållsgöromål, laga mat, kunna arbeta och studera, genomföra fritidsaktiviteter och träning och åka på resor. Det är den assistansberättigade som avgör! Den assistansberättigade bestämmer vem som ska arbeta som personlig assistent, när assistenten ska arbeta och vad assistenten ska göra under arbetstiden.

Assistansersättning

Du som har behov av assistans med minst 20 timmar grundläggande behov per vecka har rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. Reglerna om detta finns i Socialförsäkringsbalken, SFB.

 

 

 

Upp