Uttalande från IfA

IfA ställer sig bakom den skrivelse som idag uppmanar Funktionshinderrörelsen att ta avstånd från SD:s politik.

Läs mer

Omvändelse under galgen

Efter närmre 16 000 artiklar och i valrörelsens slutspurt kom så äntligen vändningen. Nu ska självfallet till exempel barn som behöver andningshjälp...

Läs mer

Konsten att avveckla en bransch

I Sverige pågår just nu ett stort socialt experiment med drygt 15 000 direkt medverkande och fler än dubbelt så många som indirekt ingår i studien....

Läs mer

Nyhetsarkiv