Instagram

Kategori

”Samhällen med framtidstro har en bättre syn på personer med funktionsnedsättning ”

Margareta Persson, författare

Läs mer

– ”Vi arbetar för att vara så objektiva som möjligt”

Emma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen

Läs mer

Nora Eklövs Krönika - Alla blir förlorare när grupper ställs mor varandra

 

Läs mer

”Allt talar för ett fortsatt delat huvudmannaskap”

Lena Hallengren, Barn, äldre och folkhälsominister

Läs mer

”Anhörigassistenter ger en privat sfär att vila i”

Anna Dunér, professor i Socialt arbete, Göteborgs universitet

Läs mer

Det räcker inte att ta bort besparingsdirektiven

Bengt Westerberg

Det är naturligtvis bra att kraven i direktiven till LSS-utredningen på att spara på assistansersättningen tas bort. Men på presskonferensen indikerade Lena Hallengren att utredningens uppdrag fortfarande är att hålla sig inom oförändrade budgetramar.

Läs mer

Ekot erfar: MP vill ta bort sparkrav på LSS

Just nu pågår förhandlingar mellan regeringspartierna om att ändra de omtvistade direktiven.

Läs mer

Sophie Karlsson

Rekordmånga överklaganden 2017 för assistansersättning

Assistanskoll skriver om antalet överklaganden kring assistansersättning.

Läs mer

Sophie Karlsson

Funktionshindrade tas till Sverige för att få ut ersättning

Svenska Dagbladet skriver om rapporten om assistansmarknaden.

Läs mer

Nya assistansregler föreslås träda i kraft 1 april

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss, Vissa förslag om personlig assistans, med förslag om att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap

Läs mer