Nyhetsarkiv

Uttalande från IfA

IfA ställer sig bakom den skrivelse som idag uppmanar Funktionshinderrörelsen att ta avstånd från SD:s politik.

Läs mer