Instagram

Datum

IfA

IfAs Valmanifest 2018

Här kan du ta del av IfAs Valmanifest.

Läs mer

Nora Eklövs Krönika - Alla blir förlorare när grupper ställs mor varandra

 

Läs mer

”Allt talar för ett fortsatt delat huvudmannaskap”

Lena Hallengren, Barn, äldre och folkhälsominister

Läs mer

”Anhörigassistenter ger en privat sfär att vila i”

Anna Dunér, professor i Socialt arbete, Göteborgs universitet

Läs mer

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”

 

Läs mer

Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

DIR 2018:35

Läs mer

Sophie Karlsson

Uttalande från IfA – Regeringen måste stå fast vid statligt huvudmannaskap för assistansersättningen

Statligt huvudmannaskap måste säkras för assistansersättningen.

Läs mer

Det räcker inte att ta bort besparingsdirektiven

Bengt Westerberg

Det är naturligtvis bra att kraven i direktiven till LSS-utredningen på att spara på assistansersättningen tas bort. Men på presskonferensen indikerade Lena Hallengren att utredningens uppdrag fortfarande är att hålla sig inom oförändrade budgetramar.

Läs mer