Instagram

Datum

Sophie Karlsson

Äntligen direktiv i rätt riktning!

Regeringen har meddelat ändrade direktiv för LSS-utredningen.

Läs mer

Ekot erfar: MP vill ta bort sparkrav på LSS

Just nu pågår förhandlingar mellan regeringspartierna om att ändra de omtvistade direktiven.

Läs mer

IfA

Ny vägledning från Försäkringskassan

2003:6 Assistansersättning version 20

Läs mer