Workshop Genomförandeplan - genomförs som en digital workshop

Att arbeta med genomförandeplaner tillsammans med assistansanvändare/assistansanordnare är ett sätt att arbeta med kvalitet utifrån assistansanvändarens perspektiv där möjligheten till självbestämmande stärks.

 

Denna workshop finns för dig som är assistansanvändare och/eller arbetar med genomförandeplaner i assistansverksamheten. Kostnaden för kursen avseende assistansanvändares kursavgift kan täckas av assistansersättningen via assistansanordnaren.

Den del av LSS-dokumentationen som visar hur assistansanvändaren och assistansanordnaren har kommit överens om att uppdraget ska genomföras (genomförandeplanen) bör bl a innehålla:

  • Uppgiftsfördelning
  • Särskild uppgiftsfördelningför barn/personer med nedsatt autonomi där barnets synpunkter tas tillvara
  • Assistansanvändarens önskemål om stöd i kontakt med myndigheter rörande den personliga assistansen samt eventuella fullmakter
  • Assistansanvändarens önskemål om hur den dagliga personliga assistansen ska genomföras

Under vår digitala workshop kommer vi informera om fler punkter som genomförandeplanen bör innehålla och ni kommer ges möjlighet att förbättra de planer som ni redan har börjat att arbeta med. Om ni vill kan ni därför ta med er exempel på genomförandeplaner som ni redan nu arbetar med.

Workshopen varar mellan klockan  10-15  med avbrott för lunch mellan klockan 12-13. 

Välkomna!

Datum: Tisdag den 1 december 2020

Tid: kl 10-15 (lunch 12-13)

Plats: Workshopen genomförs som en digital workshop. Länk för deltagande kommer att skickas ut till de anmälda i bekräftelse samt med påminnelse dagen före kursdatum. För att kunna delta behöver du ha tillgång till en smartphone, dator/laptop eller surfplatta med internetuppkoppling.

Pris: 1350 kr inkl moms

Tillbaka till översikten

Anmälan

Om

Nyhetsarkiv