Vill ni bli bättre på Lex Sarah?

Har du koll på vad som gäller kring Lex Sarah?

Den enskilde ska kunna känna sig trygg med att den personliga assistansen fungerar som den ska och att de personliga assistenterna utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt utifrån det specifika assistansuppdraget. För den händelse att det inte skulle vara så finns Lex Sarah, som säkerhet att om den enskilde blir utsatt för ett missförhållande eller risk för missförhållande så har de personliga assistenterna en skyldighet att agera. Assistansanvändaren ska inte behöva leva med missförhållandet.

Det är viktigt att de personliga assistenterna känner till detta och vad som gäller. Alla assistansverksamheter har en skyldighet att upplysa arbetstagarna om detta, inte bara vid ett tillfälle utan regelbundet informera om det både skriftligt och muntligt, samt att ta tag i och åtgärda missförhållanden och brister som finns och kan finnas.

Har du koll på vad som gäller?

IVO har uppdaterat informationen om Lex Sarah på sin hemsida.

Läs mer här.

Nyhetsarkiv