Vilka begränsningar är det rimligt att vi måste utstå?

IfA är mycket kritiska till begränsande åtgärder från ansvariga myndigheter.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har lagt fram en hemställan till socialminister Lena Hallengren med ett antal punkter med regeländringar som man anser att kommunerna behöver för att hantera effekterna av det nya coronaviruset.

 

IfA vill med anledning av detta höja ett varningens finger, eftersom en del punkter som SKR vill ha lättnader kring handlar om sådant som kan komma att starkt påverka assistansberättigades livssituation till det sämre. IfA vill framhålla att den situation som samhället befinner sig i, i dagsläget, är mycket speciell och något som vi inte stått inför tidigare. I dessa tider är de flesta redo att göra avkall på vissa delar av sina rättigheter och möjligheter till förmån för att minska smittspridningen och hantera den rådande situationen. Dock, behöver vi ha vissa grundläggande värderingar kvar i åtanke.

En sådan grundläggande värdering är den enskildes självbestämmande. Det som för oss assistansberättigade innebär att vi ska, precis som andra medborgare, kunna bestämma vad vi vill göra, när vi vill göra det, hur vi vill göra det och vem som eventuellt behöver assistera oss för att vi ska kunna göra det. Vi ska kunna bo där vi vill, fylla vår vardag med det som vi vill och utforma vårt liv på det sätt som vi själva väljer. Det viktigaste är, när det gäller personlig assistans, att ansvariga myndigheter arbetar för att fortsätta förstärka den personliga assistans som den enskilde redan har!

Om personlig assistans inte är möjlig att verkställa så kan den assistansberättigade bli hänvisad till ett särskilt boende under en viss tidsperiod, enligt SKRs skrivelse. Det kan givetvis uppstå situationer där kommunen inte har något annat val än att erbjuda något i stället för ingenting och den assistansberättigade står inför att få någon form av insats eller ingen alls så kan den enskilde vara nödgad att ta det som erbjuds. Kommunerna får emellertid inte i förtidiga skeden ges för stora bemyndiganden att inskränka assistansberättigades rättigheter.

Det är viktigt att de åtgärder som vidtas mot den enskildes vilja sker endast i den mån de är absolut nödvändiga.

 

Här kan du ta del av SKRs hemställan

 

Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig

Intressegruppen för assistansberättigade (IfA)

Nyhetsarkiv