”Vi tar avstånd från agerande som skadar den personliga assistansen!”

IfAs nätverk för assistansanordnare, som arbetar för professionell personlig assistans, tar avstånd från sådant agerande som en assistansanordnare uppvisat där människors okunskap utnyttjas, som en debattör tagit upp i en debattartikel den 7 februari 2020 i Aftonbladet.

Artikeln tar upp situationen att människor, som inte känner till lagstiftningen och vad som är brukligt av seriösa assistansverksamheter, har utnyttjats. Bland annat har inte utbetalning av lön skett på rätt sätt och personerna har blivit felinformerade om regelverket.

Att människors okunskap utnyttjas för att en assistansverksamhet ska tjäna pengar är djupt omoraliskt, och sådant förfarande skadar den personliga assistansen och verksamheter som arbetar för att utföra en bra och professionell personlig assistans.

IfAs nätverk för assistansanordnare tar avstånd från sådant arbetssätt som artikeln omnämner. Det hör inte hemma inom den personliga assistansen!

En positiv utveckling av den personliga assistansen kräver att assistansen utförs på ett sätt som sker utifrån lagstiftningens intentioner om självbestämmande och inflytande och med goda arbetsvillkor för de personliga assistenterna, helt enligt lag och kollektivavtal och vad som är god sed inom den personliga assistansen. Aktörer var arbetssätt strider mot detta är inte välkomna och ska bort från marknaden. Vi vill se ett starkt agerande mot felaktigheterna från ansvariga politiker och myndigheter.

 

IfAs nätverk för assistansanordnare – ett nätverk för professionell personlig assistans

 

Läs artikeln som denna text refererar till här

 

Nyhetsarkiv