Vi med funktionshinder vill leva likt alla andra

Debattörerna: Särskilda skolor, boenden eller arbetsplatser stänger oss ute från samhället

Ta del av hela debattartikeln här

Nyhetsarkiv