”Vi kräver en ny LSS-utredning”

Den första uppgiften för en ny regering måste vara att genomföra de ändringar som behövs i lagen för att omedelbart stoppa den negativa spiralen av avslag och nedskärningar i assistansen, skriver företrädare för funktionshinderrörelsen i en slutreplik.

Ta del av hela slutrepliken här

Nyhetsarkiv