Vem vill segla omkring i luften med en full assistent vid spakarna?

En arbetsgivare/arbetsledare som ser till att ha en god arbetsmiljö ökar chanserna till en bra framtid för samtliga. En anställd som blir sedd, som får utbildning och instruktioner som är framtagna för att minska risken för skada hos den anställde och den assistansberättigade från sin arbetsledare/den assistansberättigade har mycket mindre risk för att bli sjuk och eller skadad pga arbetet

Motstånd mot lagar

När jag och mina kollegor håller utbildningar för assistansberättigade, personliga assistenter och/eller administratörer är det mycket vanligt att vi nämner en lag, eller två eller kanske ännu fler i samband med hur assistansen ska, kan eller bör bedrivas. Det är inte så ofta som dessa lagars omnämnande möts av leenden och hurrarop. Då och då håller jag utbildningar inom arbetsmiljöområdet och möts då ofta av ett visst motstånd gentemot den gällande ramlag som Arbetsmiljölagen är och som av Arbetsmiljöverket fylls av hundratals föreskrifter. Jag brukar inleda med att många blir trötta bara de hör ordet arbetsmiljö medan jag själv fylls av glädje. Hur kan det vara att jag tycker si och så många tycker så?

Lagar i vår vardag

I vår vardag som medborgare i Sverige möts vi dagligen av ett antal lagar och förordningar som på olika sätt påverkar våra liv. Det finns lagar som säger hur fort vi får köra bilar, hur länge vi får vara lediga med våra barn när de är små, att vi ska utbilda oss, hur vi får bygga våra hus samt vilka rättigheter vi har om vi på grund av en funktionsnedsättning behöver en eller annan insats från samhället. I arbetslivet finns det en specifik grupp av lagar, de arbetsrättsliga lagar som både begränsar och beskyddar anställda för vad de får göra och vad en arbetsgivare kan kräva av sina anställda.

Regelverk

En del väljer att se alla dessa lagar som begränsande i vår individuella självbestämmandesfär. Jag väljer att se dem från den andra sidan. Det är vi tillsammans, samhället, staten som har beslutat att i vissa fall är det svårt att låta en persons vilja styra i frågor som av erfarenhet visat sig ge olyckliga resultat för flera andra personer. Vi vet alla att självklart går det bra att köra en bil jättefort. Men vi vet också att om alla kör sina bilar jättefort och helt och hållet efter sitt eget huvud så blir det lätt kaos med många olyckor som följd. Vi har därför skapat ett tydligt regelverk för hur man ska bete sig i trafiken.

När det gäller arbetsmiljön som jag nämnde tidigare så har man haft samma utgångspunkt. Självklart går det alldeles utmärkt att lyfta saker på ett högst personligt sätt men om alla använder sig av sitt eget sätt har man också upptäckt att en stor grupp människor skadar sig och andra. För att undvika att fler skadar sig har man satt samman ett regelverk hur man kan minska riskerna för alla.

Arbetsmiljö ur min synvinkel

Jag väljer också att översätta vissa lagar till att bättre passa mitt eget vokabulär. Därför har jag i samband med personlig assistans, som så mycket handlar om en annan människas privatliv valt att kalla arbetet med arbetsmiljö för att visa omtanke om varandra i stället. Jag brukar berätta om ett exempel där min man varje år får klättra upp på en stege för att rensa ur fågelholken som jag har i mitt päronträd på tomten. Att jag inte gör arbetet beror på att jag har svindel så i omtanke om mig själv i det här fallet väljer jag att låta min man utföra arbetet i stället. Jag ser dock till att jag är hemma när det här ska göras, jag säger till honom att välja rätt stege (en av metall som är ny och inte en gammal av trä), jag är ute tillsammans med honom och kan känna att stegen står stadigt mot trädet innan han ska klättra upp och jag hejar på honom när han är däruppe så att han gör ett bra jobb. Att jag stannar ute medan han gör klart beror på att jag vill kunna ringa efter ambulans om han mot förmodan skulle trilla ner. Allt det här gör jag för att jag bryr mig om min mans hälsa och jag vill inte heller ha en sjukskriven man hemma på grund av brutna ben. Jag visar honom omtanke och samtidigt omtanke om mig själv för att slippa framtida problem i hushållet. Hade jag haft personlig assistans och min man hade varit anställd av mig som personlig assistent eller om jag hade haft någon annan person anställd för att utföra det här arbetet så hade hela det ovanstående arrangemanget varit arbetsmiljöarbete. Jag hade gjort en riskanalys före arbete, jag hade gjort insatser för att minimera riskerna därefter, jag hade sett till att korrekta hjälpmedel hade använts, kanske även viss skyddsutrustning (arbetshandskarna), samt bistått med mitt arbetsledande stöd för god psykisk och fysisk hälsa.

Lagarna finns till för att underlätta framtiden

Vad vill jag då visa med detta exempel? Jo, att lagarna även finns där för att hjälpa oss, för att underlätta/minska framtida bekymmer och besvär. En arbetsgivare/arbetsledare som ser till att ha en god arbetsmiljö ökar chanserna till en bra framtid för samtliga. En anställd som blir sedd, som får utbildning och instruktioner som är framtagna för att minska risken för skada hos den anställde och den assistansberättigade från sin arbetsledare/den assistansberättigade har mycket mindre risk för att  bli sjuk och eller skadad pga arbetet. Därmed är också riskerna minimerade  för att den assistansberättigade ska behöva nyrekrytera eller sätta in en vikarie. En god arbetsmiljö, en vardag där vi visar omtanke om varandra där hittar vi även bra assistanslösningar för den enskilde.

Arbetstidslagen

En annan lag som ofta diskuteras vid utbildningar och samtal i telefon eller över internet är ATL – Arbetstidslagen. Även den lagen är av beskyddande karaktär liksom arbetsmiljölagen. En gång återfanns reglerna om arbetstid i arbetsmiljölagen men man ansåg just denna punkt vara så viktig att man lät göra en lag enbart för arbetstiden.

Sant är att människor som själva får styra sin arbetstid oftast mår bättre på jobbet. Sant är att om jag har ekonomiska bekymmer så är sannolikheten större att jag arbetar mer och struntar i ledighet om jag kan få pengar för att täcka mina akuta ekonomiska behov. Sant är att jag som ung inte alltid tänker på vad min arbetstid gör med min kropp när jag blir äldre.

All personlig assistans ska vara av den kvalitet och med den säkerhet som man fick den första timmen likväl som den sista timmen varje dygn när man använder sig av personlig assistans. Forskning visar entydigt på att långa arbetspass medför stora risker. I trafiken anser man att köra bil trött är ungefär lika farligt som att köra bil med alkohol i kroppen. Arbetstidslagen beskyddar alltså både den anställde och den som får arbetsinsatser utförda av den anställde. Vem vill segla omkring i luften med en full assistent vid spakarna vid ett nattligt toalettbesök?

Semesterlagen

Slutligen ett ord om svensk semesterlagstiftning. Semesterlagen är i stort sett en förlängning av arbetsmiljölagens och arbetstidslagens skydd kring den anställde. Med åren har man sett att om arbetsgivaren betalar betalar den anställde för att vara ledig så kommer den anställde att ladda sina batterier och fungera som en bättre arbetstagare under resterande del av året. De håller sig friskare och arbetar bättre helt enkelt.

Bidragande del till en bättre assistanslösning

På detta sätt vill jag visa att användandet av dessa lagar i de flesta fall medför att de personliga assistenterna håller sig friskare, är gladare, starkare och stannar längre i sina anställningar. Om de stannar längre i sina anställningar, håller sig friskare, gladare och starkare är jag också övertygad om att de blir en bidragande del till en bättre assistanslösning.

Nyhetsarkiv