Varför minskar antalet assistansberättade och beviljade timmar?

Under 2019 upphörde, för första gången någonsin, det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person att öka. Antalet assistansberättigade fortsätter minska på grund av hårdare rättspraxis och Försäkringskassans ställningstaganden om egenvård och personlig hygien. Det är några slutsatser i Försäkringskassans svar på ett regeringsuppdrag.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv