Vårdföretagarna, KFO och IfA kritiska till att uppgifter om tillstånd måste krävas ut från IVO

Att uppgifter om assistansanordnares tillstånd nu måste begäras ut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är ett steg tillbaka i utvecklingen, säger Sophie Karlsson, IfA. Henrik Petrén, KFO, menar att det försvårar för assistansanvändarna att välja anordnare. Fredrik Borelius, Vårdföretagarna, anser att försämringar av tillgång till information skadar assistansbranschen.

– Det finns risk att ryktesspridning och myter ökar.

IfA – ”Ett steg tillbaka i utvecklingen”

Sedan i somras visas inte IVO:s register för assistansanordnare med tillstånd publikt för allmänheten, uppgifterna måste begäras ut. Detta tycker Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, är dåligt. Assistansberättigade behöver direktåtkomst till uppgifterna i IVO:s tillståndsregister för att kunna se vilka anordnare som bedriver seriös verksamhet anser hon.
– Assistansberättigade borde på ett enkelt och tydligt sätt kunna se vilka assistansverksamheter som har tillstånd när de väljer anordnare. Möjligtvis behövs inte tillgång till samtliga uppgifter, beroende på vilka uppgifterna är.
Vilka följder anser du det blir av att det saknas direktåtkomst?
– Det är ett steg tillbaka i utvecklingen att inte på ett öppet sätt kunna ta del av vilka som har tillstånd. Ju fler steg det är till att få information, desto större risk att den enskilde inte får eller inhämtar uppgifter som kan vara nödvändiga i processen att välja anordnare.

Läs hela artikeln på Assistanskoll

Nyhetsarkiv