Var är Socialdemokraternas stöd för assistansberättigade?

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) är djupt besviken på att Socialdemokraterna visar så bristfälligt intresse för den personliga assistansen och assistansberättigades levnadsvillkor.

Fredagen den 3 maj 2019 höll IfA sitt 50:e Debattforum, som inleddes med politikerdebatt med ledamöter från Socialutskottet. Besvikelsen var stor när inte Socialdemokraterna fanns representerade, trots inbjudan.

Övriga deltagande partier visade starkt stöd för och vilja till förbättringar kring den personliga assistansen, men det kräver även att Socialdemokraterna arbetar i samma riktning, för att förbättringar ska kunna genomföras.

Liberalerna uttryckte att de anser att LSS-utredningen inte ska ut på remiss, att det kan behövas fler insatser för att möte behoven, men inte att insatser som redan finns ska tas bort. LSS behöver återställas och att det är viktigt att se till den ideologiska dimensionen med den personliga assistansen.

Kristdemokraterna uttryckte att de ser personlig assistans som en social innovation och att de ser unika behov av stöd och att det måste vara frågan om ett fungerande stöd. Kristdemokraterna tycker att LSS-utredningen är luddigt skriven och ser inte att den skulle leda till några förbättringar.

Vänsterpartiet uttryckte sitt stöd för rätten att leva ett liv som andra och att det finns ett stort politiskt ansvar att arbeta med förbättringar av assistansen även i de delar som kan vara svåra att direkt förstå hur viktiga de är t ex integritetsnära behov.

Centerpartiet uttryckte att personlig assistans även ska fortsätta finnas för barn och ifrågasätter var valfriheten tog vägen i LSS-utredningen. Utredningen bör kastas i soptunnan.

Moderaterna var inte lika utförliga i sina uttalanden som övriga närvarande partier, men fanns representerade och uttryckte stöd för den personliga assistansen.

Socialdemokraternas – de ansvarigas – röst fick emellertid IfA Debattforums åhörare inte ta del av och det lämnar alla med frågor om var Socialdemokraterna står i frågorna om den personliga assistansens framtid.

IfA vill se och förväntar sig att Socialdemokraterna tar ett rejält kliv framåt och visar sitt stöd för den livsviktiga personliga assistansen och förbättring av levnadsvillkoren för alla personer i behov av insatsen.

Nyhetsarkiv