Våld mot personer med funktionsnedsättning

Större risk att utsättas för våld - personer med funktionsnedsättning är ofta särskilt utsatta eftersom det finns ett beroende till andra människor i det dagliga livet, människor som det kan finnas risk att bli utsatt för övergrepp av. Sådana övergrepp får inte ske.

Den senaste veckan har våld mot kvinnor uppmärksammats mycket och IfA vill också lyfta att det förekommer våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Av Socialstyrelsens material ”Sällan sedda” framgår bl a följande av sammanfattningen.

”Det finns ett antal faktorer som gör att kvinnor med funktionsnedsättning kan vara särskilt utsatta. Det handlar om beroende, osynlighet och sårbarhet.

Många kvinnor med funktionsnedsättning är beroende av andra i sitt dagliga liv. Det rör sig om vård, stöd och service utförd av nära anhöriga, personliga assistenter, färdtjänstchaufförer eller annan personal. Dessa personer kan vara de som upptäcker att kvinnan utsatts för våld – men de kan också vara förövarna.

Osynlighet kan handla om att brottsliga handlingar som kvinnorna utsätts för bortdefinieras och i stället benämns som ”missförhållanden” eller ”brister” i olika verksamheter. Osynligheten kan också vara en konsekvens av att kvinnor med funktionsnedsättning inte ses som kvinnor utan identifieras med sin funktionsnedsättning. Kvinnorna ses som ”könlösa” och icke­sexuella. Denna könsblindhet bidrar bland annat till att osynliggöra sexuella övergrepp.”

Personer med funktionsnedsättning löper överlag högre risk att utsättas för våld än personer utan funktionsnedsättning.

IfA har samverkat i projekt Bildsamt som drivits av DART. Av Bildsamts hemsida framgår bl a följande.

”En amerikansk rapport visade att 2009-2011 var män med funktionsnedsättning nästan dubbelt så mycket utsatta för våld än män utan funktionsnedsättning och kvinnor med funktionsnedsättning var tre gånger mer utsatta för våld än kvinnor utan funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning är tre till fem gånger mer utsatta för våld än barn utan funktionsnedsättning. Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter löper ännu större risk att utsättas för våld på grund av deras svårigheter att berätta om vad de utsatts för.”

Det är viktigt att arbeta med att synliggöra och stoppa våldet mot personer med funktionsnedsättning.

Ta del av materialet Sällan sedda här.

Läs mer om Bildsamt här.

Nyhetsarkiv