Vad är din plan?

Ta del av IfAs nya material för Genomförandeplan på vår utbildning den 20 september!

När ska anordnaren kontaktas? Vad förväntas av anordnaren? Ska anordnaren hjälpa till med kontakter med myndigheter? Hur gör du om inte känner dig nöjd med vad assistenterna gör? Hur ska rekrytering av assistenter gå till? Vad förväntas av assistenterna?

Det finns en del frågor som behöver vara klara mellan assistansanordnaren och assistansanvändaren för att den personliga assistansen ska fungera bra och för att assistansanvändaren ska vara nöjd med assistansanordnaren och den personliga assistansens kvalitet.

 

Spelregler för assistansen

Till att börja med krävs att det finns tydliga spelregler mellan assistansanvändaren och assistansanordnaren. Om assistansanvändaren inte kommit överens med anordnaren om vad en förväntar sig av anordnaren så blir det lätt fel om anordnaren försöker gissa sig till vilken service assistansanvändaren vill ha.

När det började talas om genomförandeplaner inom den personliga assistansen var det många som inte ville ha en sådan eller trodde att det skulle innebära att anordnaren ska styra över ens liv, och det är snarare tvärtom. Genomförandeplanen ger assistansanvändaren ett styrmedel för den personliga assistansen. Se till att du har koll på den!

 

Socialstyrelsens krav

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 om dokumentation, som assistansanordnare måste följa, säger att hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas hos utföraren med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

 

Assistansanvändarens styrmedel över assistansen

På IfA ser vi positivt på genomförandeplaner, för att genom den bestämmer assistansanvändaren hur en vill ha sin personliga assistans. Planen kan liknas vid en beställning till anordnaren. Assistansanvändaren talar om hur olika delar i assistansen ska gå till och hur anordnaren ska vara behjälplig och om assistansanordnaren eller assistansanvändaren inte håller det som kommits överens så ska avvikelser rapporteras och på så sätt ska anordnaren arbeta med att förbättra servicen och se till att assistansen håller bra kvalitet.

 

När Kim behöver ny assistent

Ett exempel: Kim behöver rekrytera en ny assistent. I genomförandeplanen har Kim kommit överens med anordnaren att Kim ska kontakta anordnaren när det behövs en ny assistent, och anordnaren ska då lägga ut en annons utifrån den kravprofil som Kim angett. Om anordnaren då inte lägger ut en annons, så följer anordnaren inte det som kommits överens om och då behöver anordnaren se över hur det kommer sig att anordnaren inte följt det. Detta ger en struktur till samarbetet och vad vardera parten kan förvänta sig av varandra.

 

Mål med den personliga assistansen

När det kommer till målsättning med den personliga assistansen ska det vara upp till assistansanvändaren att avgöra hur detaljerad målsättningen ska vara. Den övergripande målsättningen enligt lagstiftningen är att uppnå full delaktighet och jämlikhet och att leva som andra, samt att assistansen ska ha god kvalitet. Detta behöver dock konkretiseras mer tydligt vad assistansanvändaren anser vara viktiga mål med assistansen som är kopplade till den egna livssituationen. Människor lever olika, varje assistansanvändare kan behöva tydliggöra för anordnaren och assistenterna vad som är viktigt att den personliga assistansen lever upp till just för den personen. 

 

Vill du veta mer?

Fredag den 20 september håller IfA Utbildning/workshop om just Genomförandeplan och vi delar då även med oss av vår nyframtagna material för Genomförandeplan. Utbildningen riktar sig till både assistansanvändare/företrädare och assistansanordnare. Här kan du anmäla dig.

Nyhetsarkiv