Uttalande från IfA

Med anledning av Stig Svenssons Debattartikel i DN 7 februari

Regeringens utredare Stig Svensson gör på DN Debatt idag 7/2 ett magistralt ifrågasättande av den personliga assistansen, som kanske framförallt forskaren Niklas Altermark kommer att se som en bekräftelse på sin analys att regeringen önskar försätta assistansen i vanrykte. I IfA hävdar vi att assistansen i allt väsentligt är kostnadseffektiv, och vi menar självklart att den också framöver måste dra höga kostnader för att ge människor med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Det synnerligen oroande är att dagens stora ifrågasättande kommer från regeringskansliet. Var står Stefan Löfven och Gustav Fridolin? Assistansreformen betyder allt för tusentals medborgare. Vi måste kunna få ett svar på frågan.Vilhelm Ekensteen, ordförande IfA

Länk till DN Debatt

Nyhetsarkiv