Uttalande från IfA – Regeringen måste stå fast vid statligt huvudmannaskap för assistansersättningen

Statligt huvudmannaskap måste säkras för assistansersättningen.

I IfA har vi som bekant starkt välkomnat Lena Hallengrens och regeringens nödvändiga besked att stryka nedskärningskraven på den personliga assistansen. Det är nu lika nödvändigt att man också står fast vid den individuella rätten till statlig assistansersättning. Vi har en mycket mörk historisk erfarenhet av hopkopplingen med lokalt skiftande kommunal ekonomi. Det är i själva verket lyftandet av ansvaret för vår assistans från kommunal till nationell nivå som utgör grunden för assistansreformens stora, omistliga framsteg.

Därför avvisar vi självklart varje tanke på att kastas tillbaka i beroende av kommunal ekonomi. Vi vet vad det betyder för oss som lever med stora assistansbehov.

 

Vilhelm Ekensteen, ordförande

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Nyhetsarkiv