Utan assistans kan jag inte leva mitt liv

Debattören: Min önskan är att jag inte ska behöva kämpa för varje rättighet

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv