Ulrika Järkestig Berggren – ”En besparingsstrategi är att inte höra människor i utredningarna”

Socialpolitiska mål i LSS som ”goda levnadsvillkor” och att ”kunna leva som andra”, har fått stå tillbaka för besparingsmål. Det visar en forskningsstudie av 100 utredningar av assistansersättning vid Försäkringskassan.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv