Tuffare assistansregler leder till fler boenden för funktionsnedsatta

Allt fler tvingas flytta in på boenden istället för att bo kvar hemma på grund av indragen personlig assistans. I Ljungby har man öppnat fler boenden för funktionsnedsatta efter Försäkringskassans tuffare tolkning av vem som har rätt till assistans.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv