Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär –”Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde”

”Goda levnadsvillkor” och ”leva som andra” i LSS är mänskliga rättigheter som gör samhället starkare. Om dessa rättigheter kränks förråas samhället, säger Thomas Hammarberg, som är mycket kritisk till att det blivit allt svårare att beviljas personlig assistans.

– Funktionsrättskonventionen tillåter inte att ett land backar tillbaka från redan uppnådda rättigheter.

Ta del av hela artikeln  här

Nyhetsarkiv