Systemet med god man och förvaltare behöver moderniseras

Det krävs ny lagstiftning som svarar mot dagens högt ställda rättssäkerhetskrav på gode män, överförmyndare och förvaltare. En utredning behöver skyndsamt tillsättas av regeringen.

Ta del av hela debattartikeln här

Nyhetsarkiv