Svårt för sjuka att få rättshjälp - Sveriges Radio

Det är mycket svårt för människor att få ekonomiskt stöd för att anlita advokat när de överklagar till exempel avslag på sjukpenning eller indragning av personlig assistans.

 

I Sveriges Radio idag uppmärksammas problemen med att få stöd vid överklagan. Statistik från Rättshjälpsmyndigheten visar att när det gäller socialförsäkringsmål, som till exempel sjukpenning och personlig assistans, så har färre än 100 personer fått ekonomiskt stöd för att anlita advokat sedan lagen skärptes i mitten på 90 talet. Lyssna på hela reportaget här

IfA kommenterar inslaget:

IfA anser att det borde finnas kostnadsfritt juridiskt stöd, t ex genom gratis rättshjälp, i processer angående den personliga assistansen. Ett par timmars rättshjälp är inte tillräckligt. Det krävs god juridisk kompetens för att kunna få sina rättigheter tillgodosedda, eftersom beslutande myndighet inte kan bistå den enskilde. Förtroendet att beslutande myndighet även ska bistå i överklagande av egna beslut finns inte idag hos den enskilde. Det behövs en oberoende enhet som kan bistå de enskilda personerna.

IfA är en liten organisation som inte får statsbidrag, men vi arbetar för att bistå våra medlemmar bl a i rättsprocesser. För detta tar vi ut en så liten avgift vi kan, men det borde vara kostnadsfritt då detta är en rättighetslagstiftning i vårt sociala skyddsnät. Det handlar om att få rätt till så grundläggande behov att människor i allmänhet inte behöver reflektera över det, t ex att kunna ta på sig kläder eller gå på toaletten. Det är inte rätt att endast de med ekonomiska förutsättningar har möjlighet till juridiskt stöd.

 

Nyhetsarkiv