Susanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”

Susanne Berg i konferensrumEtt avskaffade personkretsar och grundläggande behov. Behov ska istället vara kvalitativt, kvantitativt eller kontinuerligt omfattande. I LSS 2.0 beskriver STIL en ny modell för behovsbedömning av personlig assistans.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv