Strid om assistenters anställningsform

HejaOlika har intervjuat IfAs ordförande om den pågående striden om personliga assistenters anställningsform.

Nyhetsarkiv