Stor risk att bortprioriteras

IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen kommenterar tv-presentationen av Socialstyrelsens nationella principer för prioritering inom intensivvård.

Trots att de nationella principerna anger att prioritering inte får ske utifrån funktionsnedsättning ser IfA en tydlig fara att personer med omfattande funktionsnedsättningar bortprioriteras på fördomsfulla grunder. Även personer med omfattande funktionsnedsättningar kan leva ett fullvärdigt liv efter Covid-19. Det är oerhört viktigt att uppmärksamma det förhållandet. 

Du finner tv-presentationen här (inslaget börjar vid 9:14 i programmet)

Nyhetsarkiv