Stor brist i regeringens förslag om sondmatning och andning

IfA anser att det behövs ett förtydligande om att grundläggande behov måste ses i sin helhet.

Regeringen har presenterat en promemoria med lagförslag om att andning och sondmatning ska beräknas som grundläggande behov. En stor brist i förslaget är att det inte framgår att behoven ska räknas i sin helhet, dvs hela momentet. Sondmatning är redan idag ett grundläggande behov, efter en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen.

Problem, sedan domen fallit, har varit Försäkringskassans tillämpning av vilka delar av sondmatningen som anses vara tillräckligt integritetskänsliga för att räknas som ett grundläggande behov. Försäkringskassan räknar inte hela tiden för sondmatningen som grundläggande behov, utan bara vissa delar vilket är helt orimligt. IfA hävdar att momenten vid sondmatning ska beaktas i sin helhet. När Försäkringskassan splittrar upp den enskildes behov vid sondmatning i små beståndsdelar, där endast vissa delar räknas som grundläggande, leder det till att inte tillräckligt med assistanstid beviljas för att momentet ska vara genomförbara i praktiken.

Det behövs ett förtydligande om att hela momentet ska räknas. Ett sådant förtydligande behövs för samtliga grundläggande behov. IfA anser att grundläggande behov måste ses i sin helhet, eftersom de grundläggande behoven i sig är integritetskänsliga, inte bara vissa moment. Personlig assistans med t ex toalettbesök måste ses i sin helhet, att endast beräkna tiden när assistenten drar ner och upp byxorna är inte rimligt, hela tiden från att toalettbesöket påbörjas till det är avslutat måste räknas med, och samma ska gälla för sondmatning, andning och övriga grundläggande behov. Att bara räkna med tiden när sonden kopplas till och från räcker inte.

Att bara vissa delar av assistans med t ex andning skulle beräknas gör att behovet inte kan tillgodoses fullt ut annat än i teorin. Personlig assistans är en insats av väldigt stor betydelse, kanske livsavgörande, för många assistansberättigade. LSS har tydliggjort att de som ingår i personkretsen och uppfyller kriterierna har den personliga assistansen som en rättighet för att leva ett liv som andra. När myndigheter fattar beslut som endast fungerar i teorin missar lagen sitt mål och de assistansberättigade sina rättigheter.

Vi behöver genast ett förtydligande om att vardera grundläggande behov ska ses i sin helhet!

Ta del av regeringens promemoria här

Nyhetsarkiv