Ställningstagande från Skatteverket gällande ersättning vid pedagogisk måltid i hemmet

Skatteverket har uppdaterat den ersättning som kan utgå för kostnaden av den personliga assistenternas måltider vid pedagogisk måltid i hemmet

För mer information klicka här

Nyhetsarkiv