Socialstyrelsen presenterar regeringsuppdrag gällande konsekvensanalys av assistansdomar

Tisdag 12 dec kl 14.30 - webbsänds

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna för personer med assistansersättning av de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte grundläggande behovet. Socialstyrelsen har särskilt tittat på hur domarna påverkat kommunernas beviljanden av insatser enligt LSS.

Länk till regeringens hemsida (där ni kan följa pressträffen via webben)

Nyhetsarkiv