Socialförsäkringen i siffror 2019

Idag publiceras den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror. Publikationen ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras av Försäkringskassan.

Ta del av informationen här

Nyhetsarkiv