Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Kommuner som har brist på skyddsutrustning med anledning av covid-19 har möjlighet att skaffa materiel via SKL kommentus eller Socialstyrelsen. SKR har tagit fram stöd för hur privata utförare kan ta del av detta.

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Det finns tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning:

  1. Den privata utföraren köper själv in utrustning.
  2. Den privata utföraren köper in materiel via SKL kommentus.
  3. Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Det har varit oklart hur privata utförare ska rapportera in sina behov för att ta del av detta. SKR har därför tagit fram ett förslag till rutin. Rutinen innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen.

För att rapportera in behov till kommunerna ska de privata utförarna fylla i mallarna för lägesbild och begäran om stöd. Dessa utgår från Socialstyrelsens mallar för rapportering.

Läs hela nyheten på SKRs hemsida där det även finns mallar att ladda ned.

Nyhetsarkiv