SKR vill kunna ändra/riva upp gynnande beslut i LSS vid en Coronakris

SKR, Sveriges kommuner och regioner, vill kunna upphäva SoL och LSS-beslut i en krissituation pga Corona Covid 19, bland annat för att kunna prioritera mellan olika behov. Personer med assistans ska då, om det behövs, kunna placeras i boenden eller få SoL-insatser. STIL och FUB protesterar kraftigt mot SKR:s krav.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv