Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?

En promemoria på remiss föreslår att andning och sondmatning ska bli assistansgrundande i sin helhet. Men den föreslår samtidigt att det skrivs in i LSS lagtext att övriga grundläggande behov ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär", vilket innebär att de delas upp i integritetsnära delar.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv